นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
9 9
9 9
5 5
Days
0 0
4 4
Hours
1 1
5 5
Minutes
1 1
4 4
Seconds

เข้าสู่ระบบ

poster

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today2
Yesterday9
This week30
This month184
Thursday, 19 May 2022 12:45

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

 

กิจกรรม

กำหนด

เปิดรับ Full Paper

        บัดนี้  -  20 ตุลาคม 2559

วันสุดท้ายของการจ่ายเงินสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

20 ตุลาคม 2559

แจ้งผลการพิจารณา

ภายใน 30 ตุลาคม 2559 เป็น 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข

ภายใน 15 พฤศจิกายน 2559 เป็น 20 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

 

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

        ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559

นำเสนอผลงาน

         1 - 2 ธันวาคม 2559

สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.rdi.ssru.ac.th/conference2016