นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
9 9
1 1
9 9
Days
1 1
2 2
Hours
3 3
7 7
Minutes
1 1
7 7
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today13
Yesterday5
This week44
This month527
Saturday, 27 November 2021 21:07

Who Is Online

Guests : 6 guests online Members : No members online

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/คน

(ปกติ)

(ภายใน 31 กรกฏาคม 2559)

(ภายใน 10 สิงหาคม 2559)

(ภายใน 15 สิงหาคม 2559)

(วันสุดท้ายของการชำระเงิน)

*ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมนำเสนอเฉพาะผู้ชำระค่าลงทะเบียน*

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ (บุคคลทั่วไป)

4,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ (บุคคลภายใน/นักศึกษา)

3,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ (นักศึกษาภายนอก)

3,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม

2,000 บาท

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน ๑ ครั้ง ต่อ ๑ บทความ

               

 

การชำระเงิน

โอนเงินผ่าน  ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและบริการวิชาการ เลขที่บัญชี ๐๗๔ – ๗ - ๓๘๑๑๐ – ๑  

** เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ หลังจากทางคณะดำเนินงานทำการแจ้งผลการพิจารณาแล้วให้นักวิจัยอัพโหลดหลักฐานที่ เมนูส่งบทความ (เมนูจะขึ้นให้อัพโหลดไฟล์โอนค่าลงทะเบียนหลังทราบผลพิจารณาหรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )**